مشارکت مکتوب لژیونها ...
سه شنبه 1399/04/10 ساعت 01:10 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
★ به نام بخشنده ترین بخشایندگان ★


مشارکت مکتوب این هفته با موضوع ٭ حرمت کنگره ، چرا رابطه ی کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ ٭ با مشارکت و همکاری عزیزانی از لژیون سردار گروه خانواده ، شعبه پروین اعتصامی ، مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: همسفران ...،

مشارکت مکتوب لژیونها ...
چهارشنبه 1399/04/4 ساعت 01:50 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
⍟ به نام خداوندیکه انسان عاقل را متعادل و انسان جاهل را غیر متعادل می خواند ⍟


مشارکت مکتوبی در باب ٭ آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی ٭ از لژیونهای هشتم و یازدهم ، به کمک راهنمایی بترتیب سرکار خانمها ، همسفر لیلا و همسفر نسرین ، مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: همسفران ...،

مشارکت مکتوب لژیونها ...
چهارشنبه 1399/03/28 ساعت 04:35 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✰ بنام خداوندیکه در جنب توانگریش دچار مضیقه نگردد ✰


مشارکت مکتوب این هفته با موضوع ؛ کتاب عبور از منطقه شصت درجه زیر صفر ، مورخ ۹۹/۰۳/۲۸ و با همکاری مرزبانان محترم گروه همسفران شعبه پروین اعتصامی ، که به سمع و نظر شما عزیزان رسانده می شود :

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: همسفران ...،

مشارکت مکتوب لژیونها ...
جمعه 1399/03/23 ساعت 05:28 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✫ بنام خداوندیکه در انجام کارهای نیک بندگانش ، شکرگزار و داناست ✫


مشارکت مکتوبی از لژیونهای یکم و چهاردهم به کمک راهنمایی به ترتیب همسفر فاطمه و همسفر ژاله ، با موضوع در کنگره شصت چگونه قدردانی می کنیم ، مورخ ۹۸/۰۳/۲۳ ، مورد توجه شما عزیزان قرار  میگیرد :

ادامه مطلب

لینک های مرتبط: همسفران ...،

مشارکت مکتوب لژیونها ...
پنجشنبه 1399/03/15 ساعت 09:58 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
★ به نام خداوندیکه خواری ندارد تا نیازمند یاور باشد ★


مشارکت مکتوب این هفته بادستور جلسه سیگار ، مورخ ۹۹/۰۳/۱۵ ، توسط عزیزانی ازلژیونهای دوم و دوازدهم و با کمک راهنمایی به ترتیب همسفران ، عابده وفرزانه که به سمع ونظر شما عزیزان رسانده می شود:

ادامه مطلب

مشارکت مکتوب لژیونها ...
پنجشنبه 1399/03/8 ساعت 05:18 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✩بنام خداوندیکه معیشت بندگانش رابه آیین عدالت تقسیم میکند✩


مشارکت مکتوبی دیگر ، مربوط به لژیون چهارم ، به کمک راهنمایی همسفر اعظم ، با موضوع ؛ وادی دهم وتأثیر آن روی من ، در روز دوشنبه ، مورخ ۹۹/۰۳/۰۵ ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :

ادامه مطلب


مشارکت مکتوب گروه همسفران
شنبه 1398/11/26 ساعت 12:19 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفرلیلا رفیعی | ( نظرات )

(به نام معمار بزرگ عشق)(مشارکت مکتوب همسفران عزیز لژیون ششم 

درباب دستور جلسه هفته وظایف راهنما ورهجو)

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،


مشارکت مکتوب لژیونها ...
شنبه 1398/09/23 ساعت 11:00 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
★ خداوند برای هر کسی از بندگانش که بخواهد روزی را می گسترد و یا تنگ می کند . همانا خداوند به هر چیزی آگاه است ★


هفته ای دیگر و دستور جلسه ای با موضوع ( گلریزان ) و مشارکت مکتوب همسفرانی از لژیون سوم ، که به سمع و نظر شما عزیزان رسانده می شود :

ادامه مطلب

مشارکت مکتوب لژیونها ...
شنبه 1398/09/16 ساعت 02:51 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✩ خداوند شکافنده ی سپیده دم است و شب را مایه ی آرامش قرار داد و خورشید و ماه را اسباب شمارش ایام . این است اندازه گیری خداوند قدرتمند دانا ✩


دستور جلسه ای درخشان در باب ٭ بنیان کنگره شصت ٭ و مشارکت مکتوب عزیزانی از لژیون یکم در این باب ، مورد توجهتان قرار میگیرد :

ادامه مطلب

مشارکت مکتوب لژیونها ...
یکشنبه 1398/09/10 ساعت 01:56 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
★ بگو نام اللّه را بخوانید یا نام رحمان را ، هرکدام را بخوانید ، پس بهترین نامها از آنِ اوست ★


مشارکت مکتوبی از همسفران عزیز در لژیون هفتم در باب دستور جلسه ی [ نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش ] ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،

لینک های مرتبط: همسفران ...، کارگاه خصوصی،

مشارکت مکتوب لژیونها ...
دوشنبه 1398/09/4 ساعت 11:45 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✰ بگو ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف و ستم کرده اید . از رحمت خداوند مأیوس نشوید . همانا خداوند همه ی گناهان را 
می بخشد . زیرا که او بسیار ، آمرزنده و مهربان است . ✰


در روزی پاییزی و یکی دیگر از روزهای خداوند ، و در دوشنبه ای مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ ، مشارکت های مکتوبی از عزیزان لژیون نهم را به سمع و نظرتان می رسانم .

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،


مشارکت مکتوب لژیونها ...
دوشنبه 1398/08/27 ساعت 11:34 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✫ به نام خداوندی که فرزانه و ستوده است ✫


٭٭٭ دوشنبه ای دیگر ، مورخ ۹۸/۰۸/۲۷ و مشارکت مکتوبی از لژیون یازدهم در باب دستور جلسه گلریزان ، مورد توجه شماعزیزان قرار 
می گیرد :

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،


مشارکت مکتوب لژیونها ...
یکشنبه 1398/08/19 ساعت 01:42 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
✧✧ به نام خداوند رحمانی که ، بر عرش قدرت اِستیلا یافت و سپس به تدبیر جهان پرداخت ✧✧


توجه شما همسفران عزیز و گرامی را به مشارکت مکتوب اعضاءِ محترم لژیون دوازدهم در باب دستور جلسه ؛ DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روشها ، جلب می نمایم .

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،


مشارکت مکتوب لژیونها ...
یکشنبه 1398/08/12 ساعت 05:10 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
⍟ بنام خداوندی که از خیانت مخفیِ چشمها و دلها آگاه است ⍟


٭ روزی دیگر در پاییزی زیبا و مشارکت مکتوبی در باب دستور جلسه 
[ رابطه ی یادگیری با معرکه گیری ] از همسفران عزیز در لژیون هشتم ٭

ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت مکتوب،


مشارکت مکتوب لژیونها ...
یکشنبه 1398/07/28 ساعت 12:13 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر نسیم | ( نظرات )
★ به نا خدایی که هر چه داریم از اوست ★


⍟ یکشنبه ای پاییزی ، مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ با دستور جلسه D.SAP و مشارکت مکتوب همسفرانی از لژیون چهارم در باب این دستورجلسه⍟

ادامه مطلب


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات