همسفران پروین اعتصامی كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند، تشكیل گردیده است .اساس کار مابرمبنای عشق،عقل،ایمان است اراک : سر دشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن : 08634173491 http://arakc60-h.mihanblog.com 2020-07-05T08:36:36+01:00 text/html 2020-07-04T20:54:55+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی مصاحبه http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1504 <div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="width: 755px; float: right; margin-left: 8px;"><div style="width: 755px;"><div class="NewsTitle" style="font-family: Zar; font-size: 14pt; text-align: right; color: rgb(0, 54, 99);"><h1 style="font-size: 17pt; padding: 0px;">چگونه با D. SAP از بیماری کرونا نجات پیدا کردم.</h1></div></div></div><br></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; width: 987px; clear: both;"><div style="float: right; width: 750px; padding-left: 8px; color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/25854/1398/12.4/IMG_0482.jpg" style="border: none;"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><ul style="list-style-image: url(&quot;Image/Bullet.gif&quot;); padding: 0px; margin: 0px;"><li style="padding-bottom: 5px; margin: 0px; line-height: 13px;"><br></li></ul><div>&nbsp;</div></div></div> text/html 2020-07-04T06:25:22+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری گزارش تصویری ازلژیون مجازی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1503 <div align="center"><font color="#990000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام عشق و زیبایی<br></font></b></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارشی از عملکرد مجازی لژیون دوازدهم با کمک راهنمایی همسفر فرزانه</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب سی دی مدرس و اهمیت لژیون سردار</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img alt="وب مسافر مجید شیروی" class="n3VNCb" src="https://up.c60.ir/repository/37741/CD%20heafte/IMG_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2%DB%B3_%28500_x_375_pixel%29.jpg" data-noaft="1" style="width: 500px; height: 375px; margin: 0px;"></font></b></div> text/html 2020-07-03T16:29:57+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی اخبارواطلاعیه http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1502 <p dir="rtl">اطلاعیه نگهبان</p> <p dir="rtl">احتراما، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، تعطیلات تابستانی کنگره 60 از صبح روز پنجشنبه مورخ 16 مرداد ماه۱۳۹۹&nbsp;آغاز می‌گردد و تا پایان روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 99 ادامه دارد.<br> لازم به توضیح است که کلیه فعالیت‌های ورزشی کنگره 60 در مکان‌های ورزشی (پارک ها) در روز جمعه مورخ 24 مرداد 99 برقرار می‌باشد.<br> در ضمن جهت یاد آوری؛ در زمان تعطیلات هیچگونه فعالیتی از قبیل تعمیرات و یا بازسازی و یا کلیه کارهای عقب افتاده نبایستی انجام پذیرد. امیداورم با یک برنامه ریزی صحیح، بتوانیم از تعطیلات به نحو احسن استفاده کنیم.</p> <p dir="rtl">با احترام<br> نگهبان کنگره 60</p> text/html 2020-07-02T11:31:33+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی مصاحبه با کمک راهنمای محترم خانم معصومه http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1497 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">"به نام نامی الله"</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">۱-</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;لطفا خودتان را معرفی کنید؟</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#333333">سلام معصومه هستم همسفرهادی ،آنتی ایکس مصرفیشون قرص و تریاک ،روش درمان DSTباداروی خوراکی اپیوم ، طول سفراول ده ماه به راهنمایی آقای شرفی و خانم ریحانه، رهایی هشت سال و نه ماه و همچنین ده ماه سفر سیگار به راهنمایی آقای خدامی و رهایی هفت سال و هشت ماه ، و بیست و دو ماه سفر ایکس به راهنمایی آقای حکیمی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#333333"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9pgp_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2020-07-01T08:07:23+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه .اقای مهندس دژاکام http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1501 <p style=""><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">دوره هشتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60،&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر مریم</font></p><p style=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;تعطیلات تابستانی&nbsp;در تاریخ</font></p><p style=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;99/04/11 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8032.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8028.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">در ادامه جلسه سه تن از همسفران خانم به عنوان دستیاران خانم کماندار از دستان جناب مهندس شال دریافت کردند.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8006.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8010(1).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8011.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8014(2).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;</font></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style=""><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><strong><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">نام فایل</font></strong></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><strong><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">تاریخ</font></strong></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><strong><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">لینک</font></strong></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</font></p></td><td style="text-align: center;"><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">99/04/11</font></p></td><td style="text-align: center;"><p><strong style=""><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-04-11.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">دانلود</font></a></strong></p><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;</font></div></td></tr></tbody></table><p style=""><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">&nbsp;</font></p> text/html 2020-06-30T14:34:18+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری گزارش عملکرد لژیون http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1500 <div align="center"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام خالق هستی بخش</font></b></font></div><div align="center"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارش عملکرد لژیون پنجم به کمک راهنمایی همسفرخانم اکرم<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">با موضوع سی دی بهشت و جهنم ازاستادامین</font></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/39i_11111111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> </font></div><div align="center"><br><br></div> text/html 2020-06-30T08:40:00+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم مشارکت مکتوب لژیونها ... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1499 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>★ به نام بخشنده ترین بخشایندگان ★</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qo2z_fu10535.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>مشارکت مکتوب این هفته با موضوع ٭ حرمت کنگره ، چرا رابطه ی کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ ٭ با مشارکت و همکاری عزیزانی از لژیون سردار گروه خانواده ، شعبه پروین اعتصامی ، مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-29T18:45:35+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرسارا کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1498 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>((به نام قدرت مطلق الله))</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3">سیزدهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما محترم </font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4" color="#ff0000">همسفر معصومه</font> <font size="3">نگهبانی </font><font size="4" color="#ff0000">همسفر لیلا</font><font size="3"><font color="#ff0000"> </font>و دبیری </font><font size="4" color="#ff0000">همسفر سوده</font><font size="3"> با دستور جلسه <font color="#cc0000">حرمت کنگره ۶۰ </font>روزدوشنبه در تاریخ ۹۹/۴/۹راس ساعت ۱۶آغاز<font color="#cc0000"> </font>به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ozkr_img_7748.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-29T05:48:05+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر لیلا استاد مجازی دستور جلسه ( حرمت کنگره 60 ) http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1496 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7khh_۲۰۲۰۰۶۲۲_۱۷۳۳۰۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff">بین تمام افراد کنگره 60 بایستی پرده ای باشه از جنس حرمت تا هیچ کس از مسیر اصلی خودش منحرف نشه حتی اگه دلیل قانون و حرمتی را ندونیم بایستی چشم بسته ان را بپذیریم چرا که عاملی که تجربه شده باشه سندی بدون نقض است .</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-28T06:10:02+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری عملکرد لژیون مجازی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1495 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> به نام خدا</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارشی از عملکرد مجازی لژیون دهم با کمک راهنمایی همسفر مریم</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب سی دی ژست</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36040/4-99/majazi10/99999%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2020-06-26T10:18:19+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرصبا "پادزهر" http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1485 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#FF6600"><i><b>"به نام خالق زهر و پادزهر"</b></i></font><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/msn8_photo_2020-06-30_18-56-58.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">همیشه هم سر ریز و لبالب شدن بد نیست.گاهی برای ایجاد تغییراتی اساسی و مثبت؛حتما بایستی ظرف وجودی مان سر ریز از خستگی،ناتوانی،خشم و درد شود.زیرا تا قبل از سر ریز شدن ظرف وجودمان،هرگز به فکر تغییر شرایط زندگی خویش نخواهیم بود.</font></div> text/html 2020-06-24T11:11:37+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه .اقای مهندس دژاکام http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1484 <p style=""><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2" color="#cc0000">دوره هشتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60،</font></p><p style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">&nbsp;ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی&nbsp;</font></p><p style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بنفشه</font></p><p style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;حرمت کنگره 60 ،</font></p><p style=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">&nbsp;چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟</font></p><p style=""><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2" color="#cc0000">&nbsp;در تاریخ 99/04/04 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود</font><font face="tahoma, geneva, sans-serif" style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 13px;">.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7834(7).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7860(1).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7868.JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: center;">&nbsp;</p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/04/04</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-04-04.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p><div>&nbsp;</div></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;">&nbsp;</p> text/html 2020-06-24T10:51:45+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرسارا گزارش عملکرد جلسه سردار همسفران شعبه پروین اعتصامی اراک http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1482 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>((به نام قدرت مطلق الله))</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سومین جلسه از دور اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی لژیون سردار همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما محترم <b>همسفر اعظم</b> نگهبانی <b>همسفر سارا </b>و دبیری <b>همسفر مریم</b> با دستور جلسه <font color="#cc0000">پس انداز</font> روز دوشنبه در تاریخ ۹۹/۴/۲راس ساعت۱۵آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rfyo_img_7557.jpg" alt=""></font></div> text/html 2020-06-24T09:20:47+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم مشارکت مکتوب لژیونها ... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1481 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>⍟ به نام خداوندیکه انسان عاقل را متعادل و انسان جاهل را غیر متعادل می خواند ⍟</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w3zs_unnamed.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>مشارکت مکتوبی در باب ٭ آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی ٭ از لژیونهای هشتم و یازدهم ، به کمک راهنمایی بترتیب سرکار خانمها ، همسفر لیلا و همسفر نسرین ، مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ ، که مورد توجه شما عزیزان قرار می گیرد :</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-24T05:14:51+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر ژاله گزارش عملکرد لزیون هفتم http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1480 <div align="center"><font size="2" color="#009900"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام خالق زیبایی ها"</font></b></i></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></i></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توجه شما را جلب می کنیم به گزارش عملکرد لژیون هفتم</font></b></i></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(کمک راهنمای محترم سرکار خانم یونسی) <br></font></b></i></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><i><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">با دستور جلسه سی دی جواب</font><br></font></b></i></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/muwr_photo_2020-06-28_13-31-54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>