همسفران پروین اعتصامی كنگره 60 تشکیلات تحقیقاتی مستقلی است که به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند، تشكیل گردیده است .اساس کار مابرمبنای عشق،عقل،ایمان است اراک : سر دشت، سمت راست، میدان بسیج، جنب بلوار دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان عبدی تلفن : 08634173491 http://arakc60-h.mihanblog.com 2019-09-22T18:29:06+01:00 text/html 2019-09-22T13:32:13+01:00 arakc60-h.mihanblog.com معصومه قنبری مشارکت مکتوب در مورد صورت مسأله اعتیاد http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1074 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">به نام خدا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ryba_دانلود_(3).jpg" alt="">&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><div>همسفر فاطمه (لژیون دهم )</div><div>زمانیکه درزندگی دچارمسائل و مشکلات میشویم برای آن موضوع صورت مسأله ای طراحی میکنیم تابتوانیم واضح و روشن روی حل آن موضوع تمرکز و تفکرکنیم .</div><div>اگرصورت مسأله درست طرح نشود نمیتوانیم پاسخ درست و منطقی به آن بدهیم .&nbsp;</div><div>یکی از مشکلات حل موضوع اعتیاد همین بوده است ،هزاران مجهول حل نشده هست به این دلیل که صورت مسئله معلوم نیست .</div><div>ازشدت گمراهی و نبود آگاهی عده ای به جایی رسیدند که گفتند اعتیاددرمان ندارد . درواقع جناب مهندس با ارائه صورت مسأله اعتیاد توانست الگو و سکوی پرتابی برای درمان اعتیاد به بشریت بدهد ‌.</div><div>ایشان درمان اعتیاد را به صورت کاربردی و تدریجی مطرح کرد و خودسندی بی نقص برای این موضوع بودند .&nbsp;</div><div>ایشان هفده سال تخریب اعتیاد داشتند و آن را باتمام وجود درک کرده بودند و توانستند به این موفقیت بزرو دست پیدا کنند و درمان قطعی اعتیاد راکشف کردند .</div><div>درمان اعتیاد حتمی است البته اگر از راه درست پیش برویم . فرد معتاد نمیتواند یک شبه یا یک ماهه اعتیاد راکناربگذارد ابتداباید بداند تخریب در چه جایی به وجودآمده ، تخریب اصلی روی سیستم شبه افیونی و ضد درد جسم رخ میدهد .&nbsp;</div><div>مهندس دژاکام صورت مسأله اعتیاد رادر قالب یک مثلت به نام مثلث درمان اعتیاد مطرح میکنند : جسم ،روان و جهانبینی که این سخ ضلع باید به اندازه هم رشد کند برای ترمیم جسم باید داروی مناسب مصرف شود و برای تغییر در روان و جهانبینی باید آموزش ببینیم .</div><div>تایپ و تنظیم : همسفر معصومه&nbsp;</div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-21T22:14:30+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم ورزش همسفران شعبه پروین اعتصامی... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1072 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><i>٭ به نام خداوندی که قدرتمندِ شکست ناپذیر است ٭</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zvj5_20190920_110458.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><i>آدینه ای دیگر در پارک جنگلی شهید باهنر ، مورخ ۹۸/۰۶/۲۹ و با حضور جمعی از همسفران پر انرژی شعبه پروین اعتصامی ... با هم گوشه ای از تصاویر این آدینه را نظاره گر می شویم :</i></b></font></div> text/html 2019-09-21T20:54:19+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم خلاصه سخنان جناب مهندس دژاکام.... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1071 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><i>* به نام خداوندی که منزّه ز هر عیب است *</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nc3_turnkeysolutions.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><i>خلاصه سخنان جناب مهندس دژاکام ، با موضوع ٭ صورت مسٸله اعتیاد ٭ مربوط به روز چهارشنبه ، مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ ، را به سمع و نظر شما عزیزان می رسانم :</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><i>&nbsp;</i></b></font></div> text/html 2019-09-21T02:56:31+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی استادمجازی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1070 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">"به نام قدرت مطلق الله"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#009900">خلاصه سخنان استاد مجازی ، کمک راهنما محترم همسفر خانم فاطمه اکبری در باب دستور جلسه هفتگی(صورت مسئله اعتیاد) </font><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zb9e_۲۰۱۹۰۸۲۹_۲۰۰۷۱۲.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2019-09-20T08:13:19+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی اطلاعیه مرزبانی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1069 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333399">"به نام قدرت مطلق الله"</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">باعرض سلام وادب؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">به اطلاع کلیه ی همسفران گرامی می رساند،باعنایت به فرا رسیدن نیمه دوم سال، ساعت کاری کارگاههای آموزشی همسفران در روز های دوشنبه از ساعت ۱۵&nbsp; تا ۱۸ تغییر پیدا میکند.</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333399">" باسپاس فراوان"</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-09-17T12:15:17+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری جلسه هماهنگی کمک راهنمایان http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1068 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">" به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div align="right"><br><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه خصوصی ویژه کمک راهنمایان گروه خانواده با استادی همسفر اکرم نگهبانی همسفر فرزانه و دبیری همسفر اکرم&nbsp; روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم شهریورماه و در ساعت 16 برگزار گردید . <br></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/vr9i_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></div><div><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2019-09-17T07:02:35+01:00 arakc60-h.mihanblog.com اکرم صبوری کارگاه آموزشی خصوصی همسفران پروین اعتصامی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1067 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align:center" align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">((به نام قدرت مطلق الله))</font></b></p><div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اولین جلسه از دور چهل و پنجم سری کارگاه های خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با دستور جلسه <b>(وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من)</b> با استادی <b>همسفر لیلا</b>، نگهبانی همسفر ژاله و دبیری همسفرفاطمه، روز دوشنبه درتاریخ 98/6/25 راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود. <br></font></div><div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36040/jalase25698/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></div> text/html 2019-09-17T02:00:09+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی اطلاعیه مرزبانی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1065 <p dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="2" color="#cc0000">دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60،&nbsp; نیمسال اول سال تحصیلی 98-99</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px; width: 500px;"><tbody><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><p><strong><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ردیف</font></span></strong></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><strong><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عنوان</font></span></strong></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><strong><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ</font></span></strong></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">صورت مسئله اعتیاد</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/6/30</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی اول و تاثیرآن روی من</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/7/6</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هفته اسیستانت ایجنت و مرزبان</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/7/13</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سیستم ایکس</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/7/20</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">D.Sap</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/7/27</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی دوم و تاثیر آن روی من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/8/4</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رابطه یادگیری و معرکه گیری</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/8/11</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">DST&nbsp;<span dir="RTL">و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها</span></font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/8/18</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گلریزون</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/8/25</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی سوم و تاثیر آن روی من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/9/2</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">11</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/9/9</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">12</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنیان کنگره 60</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/9/16</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">13</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی چهارم و تاثیرآن روی من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/9/23</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">14</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هفته همسفر</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/9/30</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">15</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهانبینی در ورزش</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/10/7</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">16</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کمک من به کنگره و کمک کنگره به من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/10/14</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">17</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ازدواج</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/10/21</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">18</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی پنجم و تاثیر آن روی من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/10/28</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">19</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">( نظم ، انضباط و احترام ) در کنگره 60&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/11/5</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">20</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">OT</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/11/12</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">21</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی ششم و تاثیر آن روی من&nbsp;</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/11/19</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">22</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وظایف راهنما و رهجو</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/11/26</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">23</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درختکاری</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/12/3</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">24</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هفته راهنما</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/12/10</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">25</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وادی هفتم و تاثیر آن روی من</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/12/17</font></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">26</font></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از تعطیلات چگونه استفاده کنیم&nbsp;</font></span></span></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">98/12/24</font></span></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p> text/html 2019-09-16T15:58:22+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرصبا گزارش عملکرد لژیون یکم http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1064 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000"><b>"بنام خداوند علم و قلم"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y576_img_2019091742911.jpg" alt="http://uupload.ir/files/y576_img_2019091742911.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>برنامه امروز لژیون یکم سی دی توهم دانش بود.در ادامه نظرات چندی از اعضای این لژیون را می خوانیم:</b></font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div> text/html 2019-09-16T01:30:37+01:00 arakc60-h.mihanblog.com معصومه قنبری مشارکت مکتوب لژیون سوم ( وادی چهاردهم) http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1059 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">به نام خدا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1z01_images_(5).jpg" alt=""></div><div><div>همسفر مریم :</div><div><br></div><div>محبت و دوست داشتن برای آدمهایی ک خودشان رادوست ندارند و برای خودشان &nbsp;ارزش قائل نیستن بی فایده است.&nbsp;</div><div><br></div><div>اینجور آدمها فقط نقش بازی میکنندجلو طرف قربون صدقش میروند بدون اینکه ذره ای احساس داشته باشند.از طرف خوششان نمی اید ولی &nbsp;دای آدمهایی ک دارند محبت میکنند را درمی اورند..</div><div><br></div><div>عشق واقعی باید جوری باشد که در مقابل محبتی ک میکنیم چیزی نخواهیم.منتظر جواب محبتی ک کردیم نباشیم،محبتی ک در مقابلش چیزی بخواهیم عشق نیست معامله است .</div><div>عشق و محبت بدی هایی ک در دلمان مانده زخم ها، بی توجهی هاو... را ترمیم میکند و &nbsp;مارو امیدوار میکند برای ادامه زندگی و زندگی را &nbsp;قشنگ تر میکند</div><div>جناب مهندس &nbsp;مثالی میزندکه &nbsp;آدمهایی ک سرمایه وپول دارند ولی محبت ندارند ب هیچ دردی نمیخورند &nbsp;دقیقا مثل ظرفی ک نقش و نگار دارد ولی داخلش خالی است ما آدمها هم اگر محبت و عشق نداشته باشیم ب هیچ دردی نمیخوریم.</div><div>"برای رسیدن به آرامش،زندگی زیبا و از همه مهمتر حق تعالی باید به عشق حقیقی برسیم."برای رسدن به عشق حقیقی باید به شناخت ومعرفت دست پیدا کنیم.</div></div> text/html 2019-09-15T20:55:04+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم ورزش همسفران شعبه پروین اعتصامی... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1063 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><i>« بنام خداوندی که تمامی لشکریان زمین و آسمان از آن اوست »</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jyzw_img-20190915-wa0011.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><i>★جمعه ای دیگر ، مورخ ۹۸/۰۶/۲۲ ، در پارک جنگلی شهید باهنر و جمعی از همسفران عزیز★</i></b></font></div> text/html 2019-09-15T19:32:01+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر ژاله از عشق چه بگویم... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1062 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#660000" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#660000" face="times new roman, times, serif">"بنام نامی عشق"</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPDw8QEBAPDxAPDw8PDw8PDw8NDw4PFREWFhURFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQGi0eHR8tLS0tLS0tLSstLSstLS0tLS01LS0tLS0uLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tKy0tLS0tKystLf/AABEIALcBFAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAECBQAGB//EADkQAAICAQIFAQUHAwIHAQAAAAECAAMRBCEFEjFRYUEGEyJxgTJCUmKRwdEUobFy8CMkM0NEovEV/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAJBEAAgIBBAMAAwEBAAAAAAAAAAECEQMEEiExIkFRE2Fx8NH/2gAMAwEAAhEDEQA/APkE7EIBJxKHQPEkCWCy6rAQMJL8kKqwgWJsdC3JICxz3ckUQsKFVSEVIytMsKYrHQJEhlSFSqFFUgYFUhUSGSmMJTJcikhVaoZaowKoRa5m5FpC4rk+6jq0yTVFY9oiK4Va4yKZcVQ3DoUKSjJHTXKNXHYmhBki1qzSeuK2pLTJaM1xBGM2pAsJZAB4FodxBMIyQUY0ulLkdoXSaMscnp6eZuaTTAdBM5zrhG+PHfLKaTSYxtNSmqSlWIbpMToKsICwy7tFrrMRiBs+8mJPfvOlUTZ5sCSBLcssonSclFAsuBJCy0LCiIRBKgQqCIAiCFVZVFhkEQyVrhVqlq1jNaSWwKV6eMppYfT1TRoomcpFpGcujMINNibSafMKNHn0mTkaJGB7nxLCjxN08Pkf/nmTuKoyPcSPdTaOjI9II6U9otxSRnJTLGmPGjEGcDqQPqIJhQi1MG1c0GI7j9RFrLE/EP1l2KhB0ilqTQsdYna69xNIsiSM25Ys6x+5YqwmqZgxRhGNJouYgnp2jel0OSC01qdOB0kSn6Rvjxe2Ao0uI6lWJIwJzWTI2LFoG2yUtuxEnvJOBuT0lJEhLL8Rblew4UE5mzouAkq12oZaqlGWZ25VA8kzF417VVoDVoV5QMqdQ6gM3mtfT5mXGDZEppB24bWm1t1Vb9eV3CnHykTxbsWJZiWZjkknJJ7kzpr+NGP5f0OAywgwZYRkItJkCWEBlkEOkEgh0ETAMohkWDSGQRAGrWOU1xauOVGQxj2mWadKiZumbJE2dIkyki4sZ06ZM0qqNoPS0TTopmDZqqQFaB2l10w7R5KRDLXJDcIDRA+kq/CAek10rEbqriplqaPJXcGPoJi8Q9l7zl6hzhtyh+0p8dxPpv8ATAwfuOXpLhaDcvR8L19VtJIsRlI2wVIilOp6eh8z7rfpks+3Wj+nxKGnntd7G6N8nkZM7nlIwPO82tAp/T5vXqQwIPSdYin0/XtKarTKjsK88gY4B7ZlRZAtoVuoG+NvltFQCjAnceY9aesUtyevaWjNo0qWGAR0/wARj3kyUtwQP1+cP7//AOyaKHGvAi12ogAzOcKCT2Az9ZuaT2bIrN+rdaKU3LOcD5fPwJSRLaRlaDR2ahwqA9QCd5s67V6LhK4f/mdURtShHwnvY33Rv85h8Z9tAimjhymmvdW1DAC6wfkH3B136/KeMYkkkkkkkkk5JJ6kn1m8cf05p5fho8f49qNc4a5/hU/8OlPhqr+S+p8neZUtOmhjZWdOnQAcCycQvLOxJZRQCXUSQIRViGcgh0EhEjFaRAcghVkqkvyxA2WVoxUYFEjdFWSI9pFjui6ib+lbGJk6TT4mvpqjMpIpSo1tNbNbTuJiUVzSoEzcEV+Q0i4kC6Lu20Ue2OGGzOeajXTUiPUXieWXUbzS0uoM6lpuDklqXZ6WqzMlyDM6i6HFsl6ei46lhOWYPtprPc6UgbNblR/px8X7D6x/ifFq9MhexsdeVR9pj2AnzT2h442rcsxwF2RfRRMZxUTv09z59HnrbuvY/wATOtcg5EavtwSMGLjfoJmjtbF2vnCzMP8A0WfGYxTogpGOvmVZO0EtBxnp4it9pU8vXJ2+faaOqbAmI+o5XLDPOpHIcZAb8X0jgnJ0TkairPXjUafhHx2H+o1TLmuhDgIpX/vH7o6bbkzxvHuOajXWc978wXPu61HLVUD6Ivp8+sWscsSxJLMSWYnJYnqSfWAadkYKJ508jkwRlGMuZQxslFczsyDIMQySZ0qZEB2bAE7E7MkGIZyiGRYJTDo0KAPUsbrSKo0ZpaQ0UmHFcsEko0KsSQSOrrmloqRkRWqPacy2QbWnoG0eqQCZmnu2j1NmZGyyJSHqwI2jRKpo0hlLGYyyUXss2iVtkJqWiTtOjHjOac7O549pbsTOzDVNOpRM+z0NOo2iHF/aWvTgqDz2Y6ei+T/E8xxf2h5M11E824ZxjC+B58zB0+iu1ThUVmJ7ZJPmcOfOl4xPU0uivyn18C8V4s99hZiWJ/t4HaZd7sBgjlzgjIxsehE+hcF9i66V95q2HKm5rB6/6j+wnn/bbX16m1Sqqq1oK61UAYQdMzhkvbPTxzi3th0jyvMYzVXnxK1fSFB7STWi5Xl6SBsPnOSL6q09FG52AG5J7YiB8CmuuJPKNyTgDuTMm9QDjOcdT3Pr9P4mprU9zlTvc3/UI/7QP3B+bv26TLZZ24MdK2ebqc257UAaCaGYQLTc50DIg2hDBNJYyhkSTIklHYnTpEANLnkhoOSI6CwgaGQxcGHrMYDdUZQRWsxmsxNBY1XGEbEVUy3NHGFkymOrZH9ISTMet95q6Jpp+NGW9m1RWI2oAiFN0OLIlj5M5zHa7wI1XqJjW2bQbawVrlj8u5Paa7VFWzDmTpGzdaTFHeea1PH7GYD7KflwT9THuE2O6sx5uQn4ObckjrjxIx6mMpbUb5NFkhj3ya/hqe9iXGda6VhU2NmQW7CMKk1uG6Lm+2qsvZxkTbKpSi1Hsy08oxmnJWjy3s/7OXat+bBWsH4rG2AH7nxPpOjop0lXLWAoA+JzjmbyT+0t79UUKoCqo2AAVVE8N7U+0XNmus5XOCR97z8pwSxrCrfLPUWaeqntjxFdne1ftQbCa0J5Qdsevkzy9Gme4kZ5VA5rbDuEX9z2HqZu+z3s/wD1B97aeWlTufvOfwL5/wAS3tFdVWPc0IERTnlBJLN3JPXE5Hb5Z6Eaj4x9GDqqwzAICAFWtAd2CqNsn1P8zVt9nHppFjvWGK8/ust7zl79MZjXsxw9QG1N32aj8IP37OoWK8e4izscndjlj/gQUeLYPJUlFf5GG7EbevQDuYW1DpviY/8AMkbAf+OCOp/Pj09JWhty/XkI5c/j6g/Tr+kWt3ySck9Sep8zbDjT5ZzarNXijPtHXz1i1gjdwitk7DzxZxAtDvAvJKAPBEwrQLRDKmVnGRAomROzOiA0JM7lnYjAkQqQQha4ANVxlDFKzGqzAQwGk88HzSCZtCjJ9jNLbx3T6kgjpy8wU9/nM7TqWOB/M2dJQC6IAfhPO3hV+In+0wz5trUV2dOnwKScpdDwthl1AmGdTn1hV1GBn/ZnU6StnnU5OjV1OsWtctuT0XvMi3Vc+5O56ePAlNSrOQSd/wDe02OD8BAQam8Zrzy11HINzj1P5B69+k83LllllS6PWwYI4I7pdi/C+CKyi6/IrbJrqB5Xt/MeyefWb1VRbGAAAMADZVA6ACVttySznc+OgHQAegi2t4sa0wmF87Fj/E3g8eBfs5ciyal8LxNW26jTAG1xn0UbsfpDaX2gpsyteVYDOGAGV7jBnzi2+y9uUczuT8KqCzE5mxwzhtlTc9pAfBArXfkz1ye/iOGpnKVVwPJo8cMbbfJr+0vGHVAi7e8zzN4HpMf2f4S2qsLPkVIRzt6n8q+TNReViA6rYOzZ/XIwRNVNUK1CqqIPuouyg/v8zDLic57n0Xg1McePYlyyeNcUWisVphcLyoo3CLj/ADPOcK0ral2d25UTDWOR9lew7k+glNbpbr7TlWXB+N3BCoPUkzTUqqLVX9hd8nZnbG7t/HpOSKc3fo7ck44IV22E4nrV5cKOSmoYRPX5nuxnlrL/AHjgdSzYHpjPr8pv21K4Kl0Q7Ec55QfGemZjNp1rZsMHbccy/ZUHqAfX5ypxbdLozwzjGDnJ22VuA2VfsrsPPdvmTFLljUDZNo8cHI/J2zMuEUsEfuETsEuydom4gHjNgi1kdhQu8E0M4gWgMGZUy0gwGROnSYgNQyJXmkc8oC4hFi/PLq8AGlMNW0TV5cWQAe95OFkT95GdAOZwPTqYOW1NkqO+SSN7hiBULkbkSnvm5bbFJAK+7JB6hiMr/Yw1zgLyiCpp+Apn4Swcr+YdD/ecCn57n9PS2+DgvghTnPWPUITufTp4hK9GB0j1el23/iaZc7mq6Rlh00cbt8sY9ndKl1wWxlVFBd8nB5R1A7kzZ4xxEO3wjlRBy1p6VoOg+c83VUqHn+8PXJ2i+s4kOkyjJx67NZwUq3dFtbrm5jv9YHRK+pflGyg/G+MhB+58RmjhOVFmpbkVh8NQ/wCq3z/CP7wqcVrQciKFVdgBD+jd1UTWT3OnXlqXkGPiYnNtnlm9B4G0yNRxPPNg4A9R1+cQ1+ue1gqAsT0VRkn6CanC/Z3pZqCCeopU7j/W37CWpSfC4Rk444cz5f7/AODPDreasWN1Ofrg4zB6nVcx8Q2tIGwAAGwA2A8CZrAzvi3SPJnW50uBpdWxAUsxUdFJJH6Q1VsRRZdzgROhoprtRkxI2Qdr5MHzGZM1QcPBWPK80G7RUWmBtMWsMYsitkoYvZFnEZsi7GAALBAOIy8A8aEBIkYlzIjGDnS06AWMZk80FzSpaMA3NIDwWZGYgoZDwivFVMMsAoOrR7hbfGflM9Y/wsfET9JnlfgzXEvNG2rRvTjMWqrJmhUmB5nCdwZRiL6nWESb7+Uee0z7X79YwR2q1ZIgeF1P7z3pIAXOAQGye+DtAWtv5MpdquRcZ3joG/ZocR1xJznJ8xXh2gsuJxhVG7WPkIN9/mfA3jfCqFCix0FjtuoYkogz1K/ePz2mmrljlj/hQPAA2E1hj9syyZK4SGuH0rWOWoYJ2e4j/iWDt+VfA+s0HfkXERGsrrXPU+P5i1XEltbABB3xnB6TVOK4Ryzxzl5NDbjmgDRCCyMVyt1GDhYqlJ7QGu2GJqZAmTr3zmTvtjWOjMcSuJdhKEwsraVME5l3MAxlgyrmLWGEsaAdo0KwTiLvDuYBzKSJAuYJ4R4Ix0FgyJEuZGIDKgTpM6AFMyJXMnMRZYzgZWSBAAimGSBWa3DOGNaQW+Ff/YyZSUVbKjFydIDpqGsOFH19BPS8O4aFHn1Me0fD1QAAAYjgwJyZMrl/Dsx4lHn2CWrEFdqMbDr37Ql1vaKTI0AtnqTmCdpa8xV2lJCZ1tgXp+sTWv3jZPTPrtIs6xvQaJ7TkYRB1sbZB4Hc+BKSJbNTTapK1GwJgLuKO55UDE5GAqk/4jtemoQYCGw/itZsfRAcfrmCuvYdCFH4UAQf2lrD9Iln+E2cLtYK1tldA/DY+bMH1Na5YfUTqq6qQVrJsJ+1aw5Mjsq5OB/eKB5YNNo40jCWWTHk1G8aTVGZWZZbJdWYs1btRleszLbswdup8xRr5LgCYd7IJngjZKl4VQ7Cs0A7SzGCaNAyjmAaFMC8pEsG5gHMK5gHjJBsYOXaRiVYFcSMS06AFMSZMiAxaSJAkiQWTDafTtYcKCfPoI/w7gzWEFwQO3Q/XtPVaLhqoAMADxMZ5kuEbQwt8sxuHcH5cFhzHueg+k9FpKAsIlYHSdzTmlJt2zqSUeEMs4lMZgfegRbWcSVBt1iSHYTVuEHpMyzWD0MQ1ete043AhtLw92TnPKlY2NjnlXPYfiPgTRQM3Mi3U5g1YuQqgknoBuTCWJQPW235Bal+mcn+0Pp9QFyK1FYOx5SSzfNjv/iXsI32zX0Who04JuAvuYYFKnCV+bGHr+UfrCWs1m5wAPsqo5VUdlHoIlo8ZjmqsCrGkN8oXtsAiTvmCsvyZymbnM+wglxKAySYgoIGnEwYaVseMQK9oszQlrZi5jslosbJIeLtODxCQ1zSC0CLJbMB2SWgbIQwLx0IC8C8K0A5jEUM6dmRmMDjOzIJnQA7M6ROgATS8NZ8EkKD9TPRcN4MiYOAT3O5kzpwznJuj0McIpWbldYUdJfPp+k6dMjQo7Re+/AnTpSQGXqNU3SKkZ67mdOmqMpM1P6erSollo961gzTUMqGGftM3oPHX5TM1Gse5suemyqByog/Cq9AJ06bwSqzCb5oG0tUTJnRksdpsIjdluVnTpEvRpFmeVhBOnTQz9nc0ktInQBkF4GyydOgSCLSrtInQAC5g8zp0aJZYGXUzp0oROYKwzp0BAHgWnToDKmVnToASZE6dADp06dAD//Z" alt="نتیجه تصویری برای تصویر کمک کردن"></div> text/html 2019-09-15T07:49:44+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفر نسیم خلاصه سخنان جناب مهندس دژاکام.... http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1061 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>« به نام اللّه ، خالق عشق و محبت »</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/glc1_%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i>خلاصه سخنان جناب آقای مهندس دژاکام در روز چهارشنبه در باب دستور جلسه ی « وادی چهاردهم » ، مورخ ۹۸/۰۶/۲۰ به سمع و نظرتان رسانده می شود :</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><i><br></i></b></font></div> text/html 2019-09-15T07:05:32+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی اطلاعیه مرزبانی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1060 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#ff6600">"به نام قدرت مطلق الله "</font></span></div><div><br></div><div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">با</font><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"> عرض سلام وادب به اطلاع کمک راهنمایان تازه وارد می رساند،که روز دوشنبه تاریخ ۲۵/۶/۹۸راس ساعت ۳:۳۰جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت محترم خانم خوشدل برگزار می گردد لطفا سر ساعت در شعبه حضور داشته باشید.</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="2"><b>""باسپاس فراوان""</b></font></div></div> text/html 2019-09-13T18:48:47+01:00 arakc60-h.mihanblog.com همسفرلیلا رفیعی استادمجازی http://arakc60-h.mihanblog.com/post/1058 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">"به نام آنکه،هستی نام ازاو یافت"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><font size="2" color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold"><b style="">خلاصه سخنان استادمجازی،مرزبان محترم همسفر سمیرادرباب دستورجلسه هفتگی (وادی چهاردهم وتاثیرآن روی من)</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ik3d_۲۰۱۹۰۹۱۲_۲۰۱۲۰۹.jpg" alt=""></div><div><br></div>