کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
دوشنبه 1399/04/9 ساعت 11:15 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام قدرت مطلق الله))

سیزدهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما محترم همسفر معصومه نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده با دستور جلسه حرمت کنگره ۶۰ روزدوشنبه در تاریخ ۹۹/۴/۹راس ساعت ۱۶آغاز به کار نمود.
 
ادامه مطلب
گزارش عملکرد جلسه سردار همسفران شعبه پروین اعتصامی اراک
چهارشنبه 1399/04/4 ساعت 03:21 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام قدرت مطلق الله))

سومین جلسه از دور اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی لژیون سردار همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما محترم همسفر اعظم نگهبانی همسفر سارا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه پس انداز روز دوشنبه در تاریخ ۹۹/۴/۲راس ساعت۱۵آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/04/3 ساعت 11:20 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام قدرت مطلق الله))

دوازدهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر اکرم نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده با دستور جلسه آداب معاشرت ادب و بی ادبی تعادل و بی تعادلی در تاریخ ۹۹/۴/۲راس ساعت ۱۶آغاز به کار نمود .

ادامه مطلب
گزارش جلسه کمک راهنمایان مشاوره تازه واردین
سه شنبه 1399/03/27 ساعت 11:11 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام خداوند رحمان ))

روز دوشنبه همسفران عزیزی که کمک راهنمای مشاوره تازه واردین می باشند در تاریخ ۹۹/۳/۲۶ با حضور اسیستانت محترم سرکار خانم نسرین جلسه ای را برگزار نمودند.


ادامه مطلب
کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
دوشنبه 1399/03/26 ساعت 10:29 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام قدرت مطلق الله))

یازدهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر مهسا نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه ۶۰درجه زیر صفر در تاریخ ۹۹/۳/۲۶ راس ساعت ۱۶آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
گزارش جلسه اعضای سایت نمایندگی پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/03/20 ساعت 07:44 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام خداوند رحمان و رحیم))

روز دوشنبه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹اعضا سایت همسفران در نمایندگی حضور داشته و جلسه خود را راس ساعت ۱۵:۲۰آغاز نمودند. 

ادامه مطلب
کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/03/20 ساعت 12:06 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام نامی عشق ))

دهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما همسفر فاطمه نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده با دستور جلسه چگونه در کنگره قدردانی کنیم؟در تاریخ ۹۹/۳/۱۹راس ساعت ۱۶آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
گزارش عملکرد جلسه سردار همسفران شعبه پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/03/13 ساعت 04:42 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
سرآغاز هر نامه نام خداست       که بی نام او نامه یکسر خطاست 

دومین جلسه از دور اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی لژیون سردار همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر مهری نگهبانی همسفر سارا دبیری همسفر مریم با دستور جلسه چگونه در کنگره قدردانی کنیم؟(تواضع یا تفاخر) روز دوشنبه در تاریخ ۹۹/۳/۱۲راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
کارگاه خصوصی آموزشی همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
دوشنبه 1399/03/12 ساعت 10:21 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام قدرت  مطلق الله))

نهمین جلسه از دور چهل و ششم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی کمک راهنما ویلیام وایت همسفران همسفر سارا نگهبانی همسفر لیلا و دبیری همسفر سوده با دستور جلسه سیگار در تاریخ ۹۹/۳/۱۲راس ساعت ۱۶آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
گزارش جلسه سردار همسفران نمایندگی پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/02/30 ساعت 12:11 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
به نام خداوند لوح و قل           حقیقت نگار وجود و عدم
خدایی که داننده رازهاست         ‌‌نخستین سرآغاز آغازهاست

اولین جلسه از دور اول سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی همسفران پروین اعتصامی اراک با استادی اسیستانت محترم همسفر نسرین و نگهبانی همسفر سارا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه رمضان معلم بخشش(قدر و تقدیر) روز دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹راس ساعت ۱۸آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
گزارش تصویری از حضور اعضا ستادی در نمایندگی شعبه پروین اعتصامی اراک
دوشنبه 1399/02/29 ساعت 09:59 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام یگانه هستی بخش))

روز دوشنبه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ در آخرین روز اردیبهشت ماه فصل بهار تعدادی از اعضا ستادی گروه همسفران نمایندگی پروین اعتصامی در شعبه حضور داشته و به انجام فعالیت های خود پرداختند.در همین راستا تعدادی از لژیون های گروه خانواده نیز در ساعت تعیین شده در شعبه حضور داشته و به ادامه فعالیت های آموزشی خود پرداختند.

اسیستانت محترم شعبه:همسفر نسرین 

ادامه مطلب
((به نام خداوند بخشنده مهربان))

روز دوشنبه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲گروه مرزبانی از کمک راهنمایان محترم و کمک راهنمایان مشاوره تازه واردین به تقدیر و تشکر پرداختند.
گوشه ای از این مراسم زیبا  را به تصویر نگاردیم:

ادامه مطلب
گزارش تصویری از حضور اعضا ستادی در نمایندگی شعبه پروین اعتصامی اراک
سه شنبه 1399/02/23 ساعت 02:16 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام خالق زیبایی ها))

روز دوشنبه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲تعدادی از اعضا ستادی گروه همسفران نمایندگی شعبه پروین اعتصامی اراک حضور داشته به انجام فعالیت های خود پرداختند.تعدادی از کمک راهنمایان محترم نیز لژیون های حقیقی را برگزار و به فعالیت پرداختند.

اسیستانت محترم شعبه:همسفر نسرین 

ادامه مطلب
استاد مجازی(هفته راهنما)
شنبه 1399/02/20 ساعت 09:27 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام آرام بخش دل ها))

ادامه مطلب
گزارش تصویری از حضور اعضا ستادی در نمایندگی شعبه پروین اعتصامی اراک
دوشنبه 1399/02/15 ساعت 11:21 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفرسارا | ( نظرات )
((به نام خالق زیبایی ها ))

روز دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵گروه خانواده در سال جدید  تشکیل  اولین جلسه لژیون های خود به صورت حضوری را تجربه نمود و تعدادی از اعضا ستادی به  انجام فعالیت های خود پرداختند.

اسیستانت محترم شعبه:همسفر نسرین 

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic